Garantie

Porttech verkoopt alleen maar topkwaliteit merken poortopeners en hekopeners.


Garantie

De grarantie welke wij op onze producten geven staat ook bij elk product omschreven.


Garantie op producten van Nice, Roger, Fadini en Beninca

  • 2 jaar garantie op motoren;

  • 1 jaar garantie op besturingen, fotocellen en andere elektronische componenten;

  • Geen garantie op handzenders;

  • 1 jaar garantie op arbeid en voorrijkosten.

    Dit wil zeggen: Valt het artikel wel binnen de garantietermijn, maar is de storing 1 jaar of langer na facturatie, dan worden wel arbeidskosten en voorrijkosten berekend voor het vervangen van het artikel.

 

Garantie op producten van Videx

  • 2 jaar garantie;

  • 1 jaar garantie op arbeid en voorrijkosten.
    Dit wil zeggen: Valt het artikel wel binnen de garantietermijn, maar is de storing 1 jaar of langer na facturatie, dan worden wel arbeidskosten en voorrijkosten berekend voor het vervangen van het artikel.

 

GARANTIE VOORWAARDEN. Artikel 11 Algemene Vooreaarden:

1.    Porttech staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Porttech er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.    De bij producten aangegeven garantie geldt voor fabricagefouten. Fouten veroorzaakt door verkeerde aansluiting, onjuist gebruik/onderhoud, grof geweld, verkeerd aansluiten door koper/derden en verkeerd gebruik vallen niet de garantie.

3.    Garantie bij installatie: Indien koper de producten van Porttech niet door Porttech vakkundig laat aansluiten, is koper zelf verantwoordelijk voor een juiste installatie. Indien koper de producten door derden laat aansluiten dient dit te gebeuren door een deskundig bedrijf die werkt volgens de regel- en wetgeving. Reclamaties bij onjuist aansluiten door koper of door derden worden dan ook niet in behandeling genomen.

4.    Een door Porttech, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover Porttech kan doen gelden indien Porttech is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

5.    Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Porttech, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.